11. máj 2017, Hotel Aphrodite Palace****+, Rajecké Teplice

Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov

Najväčšia konferencia o robotike môže priniesť nové príležitosti do vášho výrobného podniku. Načerpajte nové informácie a inšpirácie v oblasti modernej automatizácie a robotiky a stretnite sa s poprednými odborníkmi zo Slovenska a zahraničia. Pozrite si najlepšie postupy a praktické ukážky implementácie robotiky do výrobného procesu v malých a stredných podnikoch.

Registrácia

Konferencia ponúka kompletné informácie o potenciáli využitia robotiky v podniku. Od počiatočného vyčíslenia návratnosti, cez možnosti financovania, návrh robotického pracoviska, až po prípadové štúdie zo slovenských a českých výrobných podnikov.

Ide o spoločné podujatie dvoch renomovaných vydavateľstiev HMH, s.r.o. (ATP Journal) a LEADER press, s.r.o. (ai magazine) pripravované v spolupráci so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR, Zväzom automobilového priemyslu SR a Národným centrom robotiky. Záštitu nad konferenciou prevzal prof. Ing. Peter Plavčan CSc. - minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zameranie konferencie je smerované na mimoriadne aktuálnu tému zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na Slovensku prostredníctvom automatizácie a robotiky, čo korešponduje s koncepciou Smart Industry.

Vstupné

70€ bez DPH
 • občerstvenie a obed
 • elektronická publikácia "Stav robotiky na Slovensku" v hodnote 70€ zdarma
 • zľava na ubytovanie v hoteli Aphrodite Palace a na vstupné do kúpeľov Rajecké Teplice
 • bezplatné parkovanie*

PROGRAM

Registrácia účastníkov

Úvodný príhovor

František Duchoň, Národné centrum robotiky

Čo môže priniesť robotika pre malé a stredné podniky

Juraj Habovštiak, riaditeľ, MTS, spol. s .r. o.

 • kedy má zmysel zamýšľať sa nad využitím robotiky v podniku?
 • aká je návratnosť investície do robotiky?
 • ako môže zmeniť robotika ekonomický výsledok podniku?
 • znamená nasadenie robotiky automaticky zníženie pracovníkov v podniku?

Financovanie inovačných projektov so zameraním na robotizáciu v rámci malých a stredných podnikov

Juraj Wagner, expert a analytik MŠVVaŠ SR pre vedu a výskum

 • legislatíva a rozdelenie zdrojov financovania výskumných a inovačných aktivít pre malé a stredné podniky
 • aktuálna ponuka podpory štátu pre financovanie projektu výskumu, vývoja a inovácia v SR
 • kto môže byť žiadateľ / poberateľ štátnej podpory?

Prestávka

Aplikácie robotov ABB v malých a stredných podnikoch - prípadové štúdie

Peter Kubík, ABB

Koexistencia, kooperácia a kolaborácia s priemyselnými robotmi KUKA

Jindřich Vaňous, KUKA

Príklady využitia robotov Stäubli v reálnych aplikáciách

Jiří Samek, Oto Toldy, Stäubli

Pokročilé metódy programovania zvarovacích robotov ( s praktickými aplikáciami)

Jakub Vavrečka, Valk Welding

Obed

Návrh a optimalizácia robotického pracoviska / Prepojenie robotického pracoviska s perifériami

Maroš Mudrák, vedúci oddelenia vývoja a digitálneho podniku, Matador Automation

 • štandardizácia návrhu robotického pracoviska
 • prípravná fáza návrhu robotického pracoviska
 • výber vhodnej technológie
 • virtuálna simulácia, optimalizácia a overenie funkčnosti
 • úskalia návrhu robotického pracoviska

Rôznorodé využitie kolaboratívnych robotov v praxi

Matej Skubik, Univeral Robots

Efektor - skutočné prepojenie robota s okolím

František Jantoška, SCHUNK Intec

Na hranice priemyselnej a servisnej robotiky

Tomáš Prchal, B+R Automation

Prestávka

Praktický projekt zavádzania robotiky od A po Z

Ján Mokošák, HERN, s.r.o.

 • analýza prínosov využitia robotiky pre výrobný alebo technologický proces
 • ako zabezpečiť finančné zdroje na realizáciu robotického pracoviska
 • výberové konanie a spolupráca s dodávateľmi
 • spracovanie dokumentácie, inštalácia, oživenie a nasadenie do rutinnej prevádzky

Diskusia, tombola a záver konferencie

REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok je 70 € bez DPH. Účastnícky poplatok sa hradí na základe faktúry, zasielanej pred uskutočnením akcie na adresu objednávateľa. Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na konferencii, obed a občerstvenie (coffee breaky) počas konferencie, prístup k prednáškam, sprievodné materiály, elektronickú publikácia "Robotika pre malé a stredné podniky na Slovensku“. Bezplatné parkovanie pre prvých 30-tich zaregistrovaných účastníkov konferencie v areáli Aphrodite Palace. Možnosť využiť zľavu na ubytovanie a služby v SPA Aphrodite Palace, viac informácií dostanete po registrácii emailom.

Konferencia je už vypredaná. Ďakujeme za Váš veľký záujem.

MIESTO KONANIA

Hotel Aphrodite Palace prešiel v uplynulých rokoch rekonštrukciou a dnešnú podobu nadobudol v roku 2014. Hotel má vynikajúcu polohu v centre Rajeckých Teplíc a ponúka spolu 111 izieb.

Aphoridte Palace

Konferencia sa uskutoční v novootvorenom exkluzívnom priestore Cabaret Aphrodite. Prvých 30 zaregistrovaných účastníkov ma zabezpečené parkovanie v rámci hotela.

Hotel Aphrodite Palace
Hotel Aphrodite Palace
Hotel Aphrodite Palace

KONTAKT

ai magazine

Vlasta Rafajová
0421 904 209 549

LEADER press, s.r.o
Framorská 58
010 01 Žilina

ATP Journal

Dagmar Votavová
+421 905 586 903

HMH s.r.o.
Tavarikova osada 36
821 04 Bratislava