11.4.2019, Village resort Hanuliak, Belá, okres Žilina

Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, II. ročník

Robotika je kľúčový nástroj zvyšovania efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Len máloktorý inovačný projekt vo výrobe sa dnes zaobíde bez robotiky. Moderné komplexné robotické pracoviská pribúdajú vo výrobných prevádzkach na Slovensku aj v Česku, robotika sa čoraz častejšie presadzuje v skladoch a intralogistike, mnohé firmy riešia dilemu – klasické priemyselné roboty alebo kolaboratívne? Príďte a získajte nové informácie a inšpirácie z oblasti robotiky. K dispozícii vám budú všetci naši partneri a ďalší odborníci aj na individuálne diskusie.

Registrácia

Konferencia Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov so zameraním na moderné robotické pracoviská, ponúkne komplexné informácie o využití robotiky v malom a strednom podniku. Svoje riešenia zo zrealizovaných projektov prídu prezentovať všetky významné robotické spoločnosti. Špecifikum druhého ročníka je v tom, že okrem výrobcov a dodávateľov robotov, budú o konkrétnych realizáciách hovoriť aj ich používatelia – zástupcovia výrobných firiem, a tiež systémoví integrátori, ktorí robotické riešenia aplikovali do praxe. Pôjde teda výlučne o príklady z praxe so svojimi pozitívami i nedostatkami, aby sa tí, ktorí uvažujú o podobných riešeniach, mohli lepšie zorientovať v tom, aký projekt by bol reálny pre ich potreby. Súčasťou podujatia sú tiež dve hodinové panelové diskusie na aktuálne robotické a ekonomické témy.

Registračný poplatok

80€ bez DPH
  • občerstvenie a obed
  • zľava na ubytovanie v hoteli  Village resort Hanuliak, Belá, okres Žilina
  • bezplatné parkovanie
  • prístup k prezentáciám z konferencie

PROGRAM

Registrácia účastníkov, občerstvenie

Úvodný príhovor

ai magazine + ATP Journal

Aktuálne trendy v robotike

František Duchoň, NACERO

Prezentácia

FANUC a partneri

Prezentácia

Universal Robots a partneri

Prezentácia

KUKA a partneri

Prestávka, občerstvenie

Panelová diskusia č. 1

Prezentácia

Valk Welding a partneri

Prezentácia

ABB a partneri

Obed

Prezentácia

NACHI a partneri

Prezentácia

YASKAWA a partneri

Prezentácia

SDA a partneri

Prestávka, občerstvenie

Panelová diskusia č. 2

Diskusia, tombola, záver

Program budeme priebežne dopĺňať a spresňovať

Účastnícky poplatok je 80 € bez DPH. Účastnícky poplatok sa hradí na základe faktúry, zasielanej pred uskutočnením akcie na adresu objednávateľa. Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na konferencii, obed a občerstvenie (coffee breaky) počas konferencie, prístup k prednáškam, sprievodné materiály. Možnosť využiť zľavu na ubytovanie v hoteli Village resort Hanuliak, Belá, okres Žilina, bezplatné parkovanie.

Na registráciu je potrebné vyplniť všetky údaje vo formulári okrem IČ DPH.
Vaša registrácia bola úspešná. Ďakujeme.

KONTAKT

ai magazine

Vlasta Rafajová
0421 904 209 549

LEADER press, s.r.o
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina

ATP Journal

Dagmar Votavová
+421 905 586 903

HMH s.r.o.
Tavarikova osada 36
821 04 Bratislava