11.4.2019, Village resort Hanuliak, Belá, okres Žilina

Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, II. ročník

Robotika je kľúčový nástroj zvyšovania efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Len máloktorý inovačný projekt vo výrobe sa dnes zaobíde bez robotiky. Moderné komplexné robotické pracoviská pribúdajú vo výrobných prevádzkach na Slovensku aj v Česku, robotika sa čoraz častejšie presadzuje v skladoch a intralogistike, mnohé firmy riešia dilemu – klasické priemyselné roboty alebo kolaboratívne? Príďte a získajte nové informácie a inšpirácie z oblasti robotiky. K dispozícii vám budú všetci naši partneri a ďalší odborníci aj na individuálne diskusie.

Registrácia

Konferencia Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov so zameraním na moderné robotické pracoviská, ponúkne komplexné informácie o využití robotiky v malom a strednom podniku. Svoje riešenia zo zrealizovaných projektov prídu prezentovať všetky významné robotické spoločnosti. Špecifikum druhého ročníka je v tom, že okrem výrobcov a dodávateľov robotov, budú o konkrétnych realizáciách hovoriť aj ich používatelia – zástupcovia výrobných firiem, a tiež systémoví integrátori, ktorí robotické riešenia aplikovali do praxe. Pôjde teda výlučne o príklady z praxe so svojimi pozitívami i nedostatkami, aby sa tí, ktorí uvažujú o podobných riešeniach, mohli lepšie zorientovať v tom, aký projekt by bol reálny pre ich potreby. Súčasťou podujatia sú tiež dve hodinové panelové diskusie na aktuálne robotické a ekonomické témy.

Registračný poplatok

80€ bez DPH
 • občerstvenie a obed
 • zľava na ubytovanie v hoteli  Village resort Hanuliak, Belá, okres Žilina
 • bezplatné parkovanie
 • prístup k prezentáciám z konferencie

PROGRAM

Registrácia účastníkov, občerstvenie

Úvodný príhovor

ai magazine + ATP Journal

Koncepcia Inteligentného priemyslu SR

Ing. Mgr. Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR

Inovačné služby SARIO

Dominik Susa, Riaditeľ Odboru investičných projektov, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Platforma DIH² a možnosti pre slovenské malé a stredné podniky

Ing. Jozef Rodina, PhD., Národné centrum robotiky, n. o.,

Aplikácia robotizovanych pracovísk FANUC vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov na Slovensku

Tomáš Richnavský, sales representative robotics, FANUC Slovakia, s.r.o.

Bezpečná spolupráca ľudí a robotov (so zameraním na bezpečnostné aspekty a ukážky zrealizovaných aplikácií)

Pavel Bezucký, obchodný riaditeľ, UNIVERSAL ROBOTS

Prezentácia

Jozef Tomaško, Sales Engineer, KUKA CEE

Prestávka, občerstvenie

Panelová diskusia č. 1

Prínosy a najlepšie skúsenosti z praxe pri zavádzaní robotických pracovísk

 • Ako robotika prispieva k zlepšovania ekonomických výsledkov podniku (výhody robotiky – presnosť, opakovateľnosť, produktivita, výkon + náhrada nedostatku pracovných síl).
 • Špecifiká nasadzovania štandardných priemyselných robotov a kolaboratívnych robotov vo výrobných prevádzkach
 • Prednosti a nevýhody oboch základných typov - priemyselné roboty versus kolaboratívne roboty.
 • Bezpečnosť a (kolaboratívna) robotika.
 • Čo ovplyvňuje rozhodovanie investora pri výbere konkrétneho typu robota? Kedy sa pre ktorý typ rozhodnúť?
 • Robotické pracovisko nie je len robotické rameno – nezabúdajme na koncové efektory

 

Účastníci panelovej diskusie:

 • Maroš Mudrák, vedúci oddelenia špeciálnych robotických aplikácií, MATADOR Automation s.r.o.;
 • Dávid Gurčík, produktový manažér, divízia robotiky, MTS spol. s r. o.;
 • Maroš Černý, spoluzakladateľ spoločnosti, Rossum Integration, s.r.o.;
 • Peter Pagáč, vedúci inšpekčného orgánu, Technický skúšobný ústav Piešťany, š .p.

Prezentácia

Valk Welding a partneri

Ako ABB zrobotizovalo slovenský priemysel

Tomáš Šurina, Sales Manager, ABB, s.r.o.

Obed

Prezentácia

Jozef Vojtaško, Branch Manager, NACHI EUROPE GmbH Czech Branch

Prezentácia

Rudolf Nágl, YASKAWA Czech s. r. o.

Prezentácia

Jaroslav Fiľo, Managing Director, S.D.A., s.r.o.

Prestávka, občerstvenie

Panelová diskusia č. 2

Nové trendy a aplikačné oblasti pre robotiku

 • Nové trendy v priemyselnej robotike
 • AGV, mobilné robotické platformy
 • Nové typy aplikácií – bin picking, ...
 • Jednoduché programovanie, ovládanie, nasadzovanie do prevádzky, vykonávanie zmien v rámci robotických pracovísk
 • Umelá inteligencia, virtuálna a rozšírená realita v priemyselnej robotike
 • Robotika ako riešenie nedostatku pracovnej sily
 • Vzdelávanie zamestnancov podnikov a zdatnosť absolventov technických škôl v oblasti robotiky

 

Účastníci panelovej diskusie:

 • Juraj Laš, výkonný manažér, CEIT a.s.;
 • Jozef Veres, obchodný riaditeľ pre Strednú Európu, Photoneo s.r.o.;
 • prof. Mikuláš Hajduk, riaditeľ Katedry robotiky, Ústav automatizácie, robotiky a mechatroniky, SjF TU Košice
 • Juraj Bielesch, obchodno-technický manažér, B+R automatizace, spol. s r.o. - organizačná zložka

Diskusia, tombola, záver

Program budeme priebežne dopĺňať a spresňovať

Zoznam prednášajúcich

Na konferencii uvidíte aj týchto rečníkov

Miriam Letašiová
Miriam Letašiová
Ministerstvo hospodárstva SR
Dominik Susa
Dominik Susa
SARIO
Jozef Rodina
Jozef Rodina
Národné centrum robotiky, n.o.
Tomáš Richnavský
Tomáš Richnavský
FANUC Slovakia s.r.o.
Pavel Bezucký
Pavel Bezucký
Universal Robots
Jozef Tomaško
Jozef Tomaško
KUKA CEE
Maroš Mudrák
Maroš Mudrák
MATADOR Automation, s.r.o.
Dávid Gurčík
Dávid Gurčík
MTS spol. s r. o.
Maroš Černý
Maroš Černý
Rossum integration s.r.o.
Peter Pagáč
Peter Pagáč
Technický skúšobný ústav Piešťany
Tomáš Šurina
Tomáš Šurina
ABB, s.r.o.
Juraj Laš
Juraj Laš
CEIT a.s.
Jozef Vojtaško
Jozef Vojtaško
NACHI EUROPE GmbH Czech Branch
Jozef Veres
Jozef Veres
Photoneo, s.r.o.
Mikuláš Hajduk
Mikuláš Hajduk
Strojnícka fakulta TU Košice
Juraj Bielsch
Juraj Bielsch
B&R automatizace, spol. s r.o.

Účastnícky poplatok je 80 € bez DPH. Účastnícky poplatok sa hradí na základe faktúry, zasielanej pred uskutočnením akcie na adresu objednávateľa. Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na konferencii, obed a občerstvenie (coffee breaky) počas konferencie, prístup k prednáškam, sprievodné materiály. Možnosť využiť zľavu na ubytovanie v hoteli Village resort Hanuliak, Belá, okres Žilina, bezplatné parkovanie.

Na registráciu je potrebné vyplniť všetky údaje vo formulári okrem IČ DPH.
Vaša registrácia bola úspešná. Ďakujeme.

KONTAKT

ai magazine

Vlasta Rafajová
0421 904 209 549

LEADER press, s.r.o
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina

ATP Journal

Dagmar Votavová
+421 905 586 903

HMH s.r.o.
Tavarikova osada 36
821 04 Bratislava