Zasadanie

Vo Výskumnej agentúre v Bratislave sa 26. júla 2017 uskutočnilo 7. zasadnutie monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI).  Zdroj: Práca